Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE HIEROJA PÄIVI HUJU (t:mi)

Rekisteriseloste

LAKISÄÄTEINEN REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 26.4.2018.

 

Rekisterinpitäjä
Hieroja Päivi Huju
Y-tunnus: 2472868-8
Presidentinkatu 7 A-B (käyntiosoite)
21100 Naantali

 
Rekisterin nimi
Hieroja Päivi Huju (t:mi) asiakasrekisteri, hoitokortisto ja Internet-ajanvaraus järjestelmä Slotti

 
Rekisterin tarkoitus
Tallennettuja henkilö- ja hoitotietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, lakisääteisten hoitokirjausten tekemiseen, ajanvarausten tekemiseen

Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilön etu- ja sukunimi, henkilötunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotiosoite, hoitohistoria

Tietolähteet
Asiakkaan vastaanotolla täyttämä esitietolomake

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö
Päivi Huju
Sähköposti: paivi.huju@rentofiilis,fi
Puhelin: 0405362503

Tietojen luovutus

Hieroja Päivi Huju ei luovuta asiakasrekisterin tietojaan kolmansille osapuolille. Rekisterin tiedot ovat käytössä vain hieroja Päivi Hujulla ja asiakkaalla. Teknisen toteutuksen johdosta osa tiedoista saattaa
fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

Tietojen suojaus
Sekä manuaalinen aineisto että sähköisesti talletetut tiedot on suojattu sähköisen viestinnän tietosuojalain ja ilmaisemien periaatteiden sekä Viestintäviraston määräysten ja ohjeiden mukaisesti.

 

Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella. Rekisterin käyttö edellyttää pääkäyttäjän myöntämää henkilökohtaista salasanaa ja sitä valvotaan.

Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.
Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.


Jaa tämä sivu